Čo je google PageRank?

Čo je google PageRank?

Google pagerank alebo PR je známka kvality webstráky. Táto známka je uložená v centrálnej databáze najväčšieho svetového fulltextového vyhľadávača Google, ktorý využíva aj veľká časť slovenských vyhľadávačov.

Pagerank webstránky závisí hlavne na:

  • kvalite obsahu
  • správnej optimalizácii on page
  • počte a kvalite spätných odkazov
  • správaní sa návštevníkov na webe

Pri odkazoch sa Google PR navyše spolieha na demokratické fungovanie internetu a odkazy s vysokým PR sú vyhodnocované ako lepšie referencie, rovnako ako v skutočnosti. Čím viacej kvalitných referencií (teda odkazov) od iných webov vaša webstránka získa, tým vyššia bude aj hodnota pageranku. Výsledná známka každej webstránky je v rozsahu 0 až 10 a čím je webstránka kvalitnejšia, tým by mala byť vyššia aj hodnota PR. Weby s vyšším PR sa vo vyhľadávaní fulltextových vyhľadávačov spravidla zobrazujú vo výsledku vyhľadávania vyššie než ostatné weby. Najlepšie slovensky písané webstránky dosahujú PR 7 až 8. Obstojné sú už hodnoty 3-4. Akékoľvek zmeny PR sa prejavujú v dlhších časových intervaloch - približne 3 až 4 mesiace. Pokiaľ je váš web úplne nový, Google ešte nestačil PR stránky určiť, a bude mať s najväčšou pravdepodobnosťou hodnotu 0.

Leave a comment

You are commenting as guest.

Používame najmodernejšie technológie
ikony

Ružová 2882/23, Levice