Individuálny prístup

Individuálny prístup

Pri tvorbe firemných webstránok preferujeme individuálny a opatrný prístup v chápaní dynamiky podnikania našich klientov.

Tento prístup závisí od: 

 • Pochopenia podstaty vášho podnikania
 • Poznania cieľového trhu / priemyslu
 • Pochopenia potenciálneho obrázku, ktorý chcete dosiahnuť
 • Kľúčovej požiadavke od webových stránok
 • Vašich krátkodobých a strednodobých cieľov
 • Vašich strategických cieľov z webovej stránky

Na základe vyššie uvedených vstupov a vedomostí, prispôsobujeme návrh webových stránok tak, aby zodpovedal konkrétnej firme a druhu podnikania. Každá oblasť podnikania má svoje špecifiká, ktoré je potrebné podrobne analyzovovať a prispôsobiť im webstránku ešte pred jej vytvorením. V individuálnom návrhu treba zohľadniť množstvo rôznych procesov.

Výsledkami týchto procesov sú:

 • Zvýšená viditeľnosť webu
 • Zvýšená pracovná produktivita
 • Zníženie prevádzkových nákladov a údržby
 • Vyššia návratnosť investícií
 • Rozšírená spokojnosť zákazníkov

My našich klientov vnímame skôr ako obchodných partnerov, takže pracujeme na vytvorení dlhodobého obchodného vzťahu a na ich intenzívnom raste. Spolupracujeme s nimi ako "technologický partner", takže oni sa môžu sústrediť na svoje hlavné podnikateľské stratégie a my pracujeme v pozadí na ich globálnej propagácii.

Leave a comment

You are commenting as guest.

Používame najmodernejšie technológie
ikony

Ružová 2882/23, Levice